Naturskyddsföreningen i Järfälla överklagar detaljplan för Stäkets verksamhetsområde

Bergknalle i Stäkets verksamhetsområde som försvinner vid exploatering

Bergknalle i Stäkets verksamhetsområde som försvinner vid exploatering

Detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde antogs av Kommunfullmäktige den 2 november. Här finns handlingar som utgör underlag för beslutet.

Här kan du se webb-TV från debatten i kommunalfullmäktige.

Naturskyddsföreningen överklagar därför att detaljplanen hotar det viktiga barrskogssambandet vid Rotebroleden. Området mellan Stäkets trafikplats och Katrinedal är det enda kvarvarande sambandet som länkar ihop Häradsallmänningen och områdena söder om Rotebroleden och hela Järvakilen till Kungliga nationalstadsparken –Ekoparken.

Vid handläggningen av ärendet anser vi att kommunen inte beaktat det svaga samband som blir kvar om området exploateras. Fokus har skett på att man i den RUFS (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen) har angett att ett 500 m brett samband är tillräckligt utan att ta hänsyn till kvaliteterna. Av nedanstående bild framgår hur svagt det kvarvarande sambandet är med gokartbana, avverkad skog och en invasiv växt silvergran.

Kartbild över kvarvarande barrskogssamband Stäkets verksamhetsområde

Kartbild över kvarvarande barrskogssamband Stäkets verksamhetsområde

Vi är kritiska till handläggningen av ärendet. I underlaget för beslut finns motsägelsefulla beskrivningar av området och kommunen har beställt en studie från Calluna, ett företag inriktat på bedömningar av naturvärden mm, för att beskriva kvarvarande samband när Stäkets verksamhetsområde exploaterats. Denna rapport ”Fältvalidering av barrskogssamband vid Rotebroleden och konsekvensbedömning av plan för Stäkets verksamhetsområde” som pekar på stora brister i kvarvarande spridningssamband har utelämnats i handläggningen av ärendet. Rapporten är för stor för att laddas upp. Om du är intresserad, kontakta styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se.

Naturskyddsföreningen  yrkar att skötselplaner och åtgärder för Häradsallmänningen och kommunens skogar i anslutning till Rotebroleden anpassas och utvecklas i enlighet med Callunas förslag, se Calluna barrskogssamband (sid 17) och omsätts i juridiskt bindande och tidsatta åtgärder. Detta kräver samordning med Upplands-Väsby kommun för att förstärka området kring Trafikverkets viltövergång öster om Katrinedal. För att förstärka barrskogssam­bandet krävs långsiktiga ändringar av Häradsallmänningens skötselplan vilket kräver samordning med Upplands-Väsby och Sollentuna kommuner som tillsammans med Järfälla är huvuddelägare av Häradsallmänningen. Dessutom behöver barrskogssambandet förstärkas med en viltpassage eller ännu bättre med en ekodukt.

Dessutom yrkar vi på att:

  1. I första hand, detaljplanen upphävs och hela området mellan Stäkets trafikplats och Katrinedal utvecklas för att förstärka det enda barrskogssambandet mellan Häradsallmänningen och Järvakilens fortsättning söder därom. Området med sina höga naturvärden behövs som en viktig och långsiktig länk i Järvakilen. Därigenom kan spridningssambandet mot Görvälns naturreservat också stärkas dels via Almarevägen och dels över området väster Kallhälls villastad och vidare över industriområdet söder E18 över Skogstorp mot Kallhäll till Görvälns reservat. Se bilaga 8 ”Försörjande ekosystemtjänster”. Förslaget förstärker funktionen och möjligheter till ett långsiktigt bevarande av nyckelbiotopen.
  2. I andra hand att detaljplanen upphävs och görs om så att gokartbanan med omnejd, som ändå är förstört som barrskogssamband, används som nytt mindre verksamhetsområde öster om det som nu planerats. Därigenom kan spridningssambandet mot Görvälns naturreservat också stärkas dels via Almarevägen och dels över området väster Kallhälls villastad och vidare över industriområdet söder E18 över Skogstorp mot Kallhäll till Görvälns reservat. Se bilaga 8 ”Försörjande ekosystemtjänster”. Förslaget förstärker funktionen och möjligheter till ett långsiktigt bevarande av nyckelbiotopen. Även i detta fall behöver sambandet förstärkas med åtgärder enligt Calluna och en viltpassage.
  3. I tredje hand yrkar vi på att, om verksamhetsområdet får en utsträckning enligt planerad detaljplan, så skall grönkompensation enlig Callunas förslag se Calluna barrskogssamband (sid. 17) omsätts i juridiskt bindande och tidsatta åtgärder.

Dessutom anser NSF Jfa att ”Oklarheter i detaljplanen” sidan 8 skall åtgärdas.

Detta kräver att kommunens beslut om en ny detaljplan hävs, Miljökonsekvens­beskrivningen omarbetas och en juridisk bindande plan med tidsatta åtgärder upprättas.

Överklagande av Detaljplan för Stäkets verksamhetsområde 151207.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.