Glädjande besked – Stora Ängsnäs är räddad!

Gullvivor

Gullvivor

Vi fick idag ett telefonsamtal från kommunalrådet Mikael Jämtsved (MP) att ängen är räddad. Vattenfall kommer att bygga den nya transformatorstationen på befintlig tomt och bygga in den för att eliminera buller, strålning och andra negativa effekter.

Ett stort tack till alla som hjälpt till; Ulla Andersson som under 40 år följt ängens utveckling och introducerade oss till ängen i en exkursion ”Njut av naturen”. Gunnel Edblom som uppmärksammade att ängen var hotad, Eva Grönlund och Nicklas Johansson som har inventerat växter och insekter samt från kommunen kommunekolog Katarina Ekestubbe och Karolina Hedman som förberett ärendet och övertygat Vattenfall om en alternativ lösning och slutligen kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) och kommunalrådet Mikael Jämtsved (Mp).

Ulla Andersson under en exkursion "Nyttans växter"Text

Ulla Andersson under en exkursion ”Nyttans växter”

På ”Vilda blommors dag” den 19 juni kommer vi att ha en vandring och visa hela ängens prakt.

Nu är ängen räddad men vi behöver också skydda den. Vi kommer också att behöva några som är intresserade av att hävda ängen, röja lite sly, ta bort örnbräken och hjälpa till med lieslåtter.

Kommunekolog Katarina Ekestubbe besöker ängen

Kommunekolog Katarina Ekestubbe besöker ängen tillsammans med Claes Göran Pettersson, Inga Martinsson, Gunnel Edblom och Ulla Andersson

I nedanstående länkar kan du läsa om arbetet med att bevara ängen.

Sexfläckig bastardsvärmare på ängsvädd

Sexfläckig bastardsvärmare på ängsvädd

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *