Sammanställning av inventeringsresultat Snåltäppan 2012 – 2015

Inventeringsteamet med Maria Elfström som samordnare har nu sammanställt inventeringsresultaten från 2012 – 2015. Rapport – resultat inventering Snåltäppan 2012 – 15 Bilaga 1 Inventeringslista Snåltäppan 2012-2015 Under årens lopp har antalet arter varierat som framgår av Inventeringslistan. Antalet arter har ökat och uppgår till 95 i senaste inventeringen. Av de 114 arter som någon […]

Läs mer

Små förändringar när beslut tas om Stäkets verksamhetsområde

Det är små förändringar när detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde klubbas igenom i planutskott (7 oktober), kommunstyrelsen (12 oktober ) och slutligen i kommunfullmäktige i november. Trots att Länsstyrelsen hotat att dra tillbaka detaljplanen finns inga åtgärder med för att förbättra det svaga barrskogssambandet än att go-kartbanan på sikt skall återbeskogas. Calluna har på uppdrag av […]

Läs mer