Naturskyddsföreningens synpunkter på Program för Barkarbystaden

Program för Barkarbystaden - Tillägg

Program för Barkarbystaden – Tillägg.

Utdrag ur uppdragsbeskrivningen.

”Med anledning av stockholmsöverenskommelsen och utbyggnaden av tunnelbana till Barkarby behöver Järfälla kommun utöka sitt bostads-byggnadsåtagande i Barkarbystaden. Den fördjupade översiktsplanen från 2006 är fortfarande i stort sett aktuell men med tunnelbana, istället för spårväg som tidigare var huvudalternativ, behöver ett tillägg göras. Programmet tar i anspråk ett större markområde och ger förslag på en tätare bebyggelsestruktur med anpassning till kommande tunnelbanestationens läge i Barkarbystaden”.

Från Naturskyddsföreningens sida är vi positiva till mera koncentrerad bebyggelse av Barkarbystaden eftersom det minskar anspråk på bebyggelse på andra ställen och att de gröna områdena kan sparas.

Vi är dock förvånade över att den politiska koalitionsplattformen för Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Centerpartiet inte har samordnat planeringen av Igelbäckens reservat  med programmet för Barkarbystaden. Vi har pekat på en rad områden där vi ser att en samplanering skulle innebära flera fördelar. Nu riskera man att reservatet får det som blir över utan att överväganden görs om vad som krävs för att tillgodose ekosystemtjänsterna som skall produceras i området och som innebär en långsiktigt hållbar utveckling. Ökad bebyggelsetäthet kommer att ställa större krav på reservatet.

Våra krav är därför att samordningen sker innan programmet fastställs.

Här kan du läsa mera: Synpunkter samråd program för Barkarbystaden.

Föreningen Rädda Järvafältets synpunkter: 150910 Remiss ny FÖP Barkarbystaden MN

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *