85 mm regn skapar problem i Järfälla

85 mm regn skapar problem

85 mm regn skapar problem

Det senast dygnens nederbörd skapar problem. Både Enköpingsvägen och Mälarvägen berörs. Kanske en bra påminnelse inför den ansökan om tillstånd om vattenverksamhet som kommunen har haft ute på samråd.  När Barkarbystaden II exploateras, som omfattar bebyggelse mellan gamla Enköpingsvägen och E18, så kommer Bällstaåns sträckning att ändras. I området till höger på nedanstående bild kommer den nya etappen att växa fram med bl. a Barkarby Collage. Här kan du läsa mera om den markanvisningsavtal som kommunen presenterat. En spännande utveckling i kommunen.

Översvämning Gamla Enköpingsvägen väs Järfälla kyrka

Vattnet har sjunkit undan så att det går att köra bil på Gamla Enköpingsvägen V Järfälla kyrka

Kyrkdammen full

Kyrkdammen är full och vattnet rinner direkt i Bällstaån utan den rening som uppehållet i dammen ger.

Problemen med översvämningen fortsätter

Problemen med översvämningen fortsätter

Den fråga jag ställer mig är det ett 10-års eller 100-års regn som vi fått eller kommer de pågående klimatförändringarna leda till att den  här nederbördsmängden inträffar ofta. Hur påverkar det Bällstaåns vattenstatus? Klarar Kyrkdammen att rena vattnet från Barkarbystaden? Med ytterligare utbyggnad och hårdgöring av ytor vad blir konsekvenserna?

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *