En unik äng kan inte kompenseras

Naturskyddsföreningens svar I en artikel om ängen vid Stora Ängsnäs framhöll samhällsbyggnadsdirektören i Järfälla att vid en eventuell flytt av transformatorstation söder Rödklintsvägen så kan ängen kompenseras. Naturskyddsföreningen ifrågasätter starkt det uttalande och vi ställer oss frågan hur? En unik äng kan inte kompenseras

Läs mer

Höstmarknad vid Görväln 20/9-2015

Vilken härlig dag! Den årliga höstmarknaden vid Görväln, som anordnas av Järfälla kommun, Hembygdsföreningen, Koloniträdgårdsföreningen, Görvälnlammet, Konstforum och Naturskyddsföreningen, och gästas av inbjudna föreningar och försäljare, var välbesökt. Vi kunde njuta av en strålande sol och klarblå himmel hela dagen, och massor av goda hemlagade tilltugg och spännande information från de olika föreningarna. Naturskyddsföreningen bidrog […]

Läs mer

Naturskyddsföreningens synpunkter på Program för Barkarbystaden

Utdrag ur uppdragsbeskrivningen. ”Med anledning av stockholmsöverenskommelsen och utbyggnaden av tunnelbana till Barkarby behöver Järfälla kommun utöka sitt bostads-byggnadsåtagande i Barkarbystaden. Den fördjupade översiktsplanen från 2006 är fortfarande i stort sett aktuell men med tunnelbana, istället för spårväg som tidigare var huvudalternativ, behöver ett tillägg göras. Programmet tar i anspråk ett större markområde och ger […]

Läs mer

Exkursionens slutsats: Många naturvärden försvinner när Stäkets verksamhetsområde etableras

Ett tjugotal personer följde med på en vandring den 13 sept. genom det område som planeras bli Stäkets verksamhetsområde. En detaljplan har utarbetats och har varit ute på samråd. Länsstyrelsen har lämnat kritiska synpunkter, bl. a på spridningssambanden i östra delen av området. Konsultföretaget Calluna har därför fått i uppgift att göra en utredning om hur […]

Läs mer

Stort gensvar på kommunens sådd av viltåker

I Mitt i Järfälla uppmärksammas kommunens sådd av viltåkrar på fler ställen i kommunen. Kommunen har på flera ställen i kommunen anlagt viltåkrar. Sådd har skett av solrosor, korn- och rågvallmo, blåklint mm för att gynna alla insekter. Ett stort grattis till kommunekolog Katarina Ekestubbe och bonden på Görväln för denna fina insats. Liknande ängar […]

Läs mer

85 mm regn skapar problem i Järfälla

Det senast dygnens nederbörd skapar problem. Både Enköpingsvägen och Mälarvägen berörs. Kanske en bra påminnelse inför den ansökan om tillstånd om vattenverksamhet som kommunen har haft ute på samråd.  När Barkarbystaden II exploateras, som omfattar bebyggelse mellan gamla Enköpingsvägen och E18, så kommer Bällstaåns sträckning att ändras. I området till höger på nedanstående bild kommer […]

Läs mer