Naturskyddsförening kräver att ängen vid Stora Ängsnäs skyddas.

Sexfläckig Bastardsvärmare. Rödlistad

Sexfläckig Bastardsvärmare. Rödlistad

Naturskyddsförening har lämnat en skrivelse Järfällas värdefullaste äng hotas av exploatering.

till berörda politiker och tjänstemän om behovet av att skydda ängen Stora Ängsnäs. I tidigare inlägg har vi dokumenterat den unika, genuina och värdefulla ängen. Vi har i bifogat skrivelse motiverat varför ängen behöver skyddas Ta del av den och lär dig mera om den fina och värdefull natur vi har i Järfälla. Även om sommaren lider mot sitt slut så är den värd ett besök.

Bilagor:

Artlista Stora Ängsnäs Artportalen

Ryggradslösa djur Stora Ängsnäs aug 2015

TUVA Stora Ängsnäs – Jämförelse med andra inventerade ängar

Ängen har tidigare betats av kor från Molnsätra. Molnsätra har en överenskommelse med kommunen om rätten till bete men de har ingen skyldighet att årligen beta ängen. Därför är den för närvarande ohävdad. Avsikten är att den skall hävdas med slåtter.

På ängen finns följande fridlysta eller rödlistade arter:

Nattviol (Platanthera bifolia)

Nattviol på gång

Nattviol på gång

Månlåsbräken (Botrychium lunaria)

Månlåsbräken

Månlåsbräken (Foto: Marie Riskälä, Kokkoskulle – Artportalen)

Backsmörblomma (Ranunculus polyanthemos)

Backsmörblomma med flikiga blad.

Backsmörblomma med flikiga blad.

Backsmörblomma

Backsmörblomma. Observera de finflikiga bladen.

Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae) (Zygaena viciae)

Sexfläckig bastardsvärmare på ängsvädd

Sexfläckig bastardsvärmare på ängsvädd

Mindre bastardsvärmare (Zygaena viciae)

 

Lutvaxskivling? (Hygrocybe nitrata)

Intresserad av bastardssvärmare? Här kan du läsa mera. http://www.artdatabanken.se/media/1859/2nybastardsvaermare3-for-web.pdf

Länsstyrelsen i Stockholm har gett ut skrift ”Slå ett slag för ängen” där du kan läsa mera om vad du kan göra för att bevara våra fina ängar. Om du är intresserad av att hjälpa till med att bevara Stora Ängsnäs, hör av dig till styrelsen.

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *