Naturskyddsförening kräver att ängen vid Stora Ängsnäs skyddas.

Naturskyddsförening har lämnat en skrivelse Järfällas värdefullaste äng hotas av exploatering. till berörda politiker och tjänstemän om behovet av att skydda ängen Stora Ängsnäs. I tidigare inlägg har vi dokumenterat den unika, genuina och värdefulla ängen. Vi har i bifogat skrivelse motiverat varför ängen behöver skyddas Ta del av den och lär dig mera om […]

Läs mer

Årliga slåttern av Snåltäppan genomförd

    Den årliga slåttern av Snåltäppan skedde idag med c:a 25 deltagare och strålande sol. Efter inledande instruktioner påbörjades arbetet. Hässjningen skedde på en s k linhässja. Lite tips om hur man får en stabil linhässja framgår av texten i anslutning till bilderna i. Maria Elfström som lett ett gäng inventerare redogjorde för inventeringsresultaten. […]

Läs mer

12 inventeringar genomförda på Snåltäppan

Sedan 2012 har Naturskyddsföreningen under ledning av Maria Elfström genomfört tre årliga inventeringar, tidig vår,före midsommar och början på augusti. Förutom Maria har Eva Grönlund, Ingrid Jansson, Sören Christansen, Sten Hellqvist medverkat. Ytterligare några intresserade har varit med mera sporadiskt. Inventeringarnas syfte är att se resultatet av den ängsskötsel, fagning och slåtter som vi genomför […]

Läs mer

Fortsatt hög aktivitet på ängen – Stora Ängsnäs

Det är fortsatt hög aktivitet på Stora Ängsnäs ängen, söder Rödklinstvägen i Kallhälls villastad. På bilden är det två skogsnätsfjärilar som hittar föda på en ängsvädd. Eftersom varken bete eller slåtter har skett så står senblommande växter i full blom vilket också gynnar alla insekter som är beroende av värdväxterna på ängen. Flera sexfläckig bastardsvärmare […]

Läs mer