Bråda dagar i ängens ”barnkammaren” på Stora Ängsnäs

Rödlistade arter hotas av kommunens exploatering.

Ängen blommar

Ängen blommar

Eftersom inget bete har skett så står senblommande växter i full blom vilket också gynnar alla insekter som är beroende av värdväxterna på ängen. T ex bastardsvärmaren som lägger sina ägg på baljväxter som käringtand, rödklöver, kråkvicker och gulvial. De vuxna fjärilarna ses ofta söka föda på nektarrika växter, som åkervädd, väddklint, rödklöver och kråkvicker. Alla nämnda växter finns på ängen. 

Sexfläckig Bastardsvärmare. Rödlistad

Sexfläckig Bastardsvärmare söker nektar på åkervädd. Rödlistad

Bastardsvärmarnas utseende är mycket karaktäristiskt med svart kropp, röda bakvingar och svarta framvingar med röda fläckar av olika form och antal. Den svartröda färgsättningen är en varningssignal till fåglar: ”Ät inte mig, jag är giftig!” Mycket riktigt kan bastardsvärmarna utsöndra ett gift, vätecyanid.

Av Sveriges sex arter bastardsvärmare är de fem arterna som är knutna till södra Sveriges odlingslandskap hotade och rödlistade i kategorin Nära hotad (NT) och har under de senaste 10 åren gått kraftigt tillbaka.

Luktgräsfjäril, har också hittat sin tillflykt på ängen. Luktgräsfjärilen tillhör de allra vanligaste fjärilarna i odlingslandskapet och är betydligt vanligare än till exempel citronfjärilen. Till skillnad från flera andra dagfjärilar flyger luktgräsfjärilen även i mulet och fuktigt väder, bara det är varmare än ca 18 grader i luften.

Luktgräsfjäril (Aphantopus hyperantus) med sltna vingar

Luktgräsfjäril (Aphantopus hyperantus) med slitna vingar

Framvingeundersidan är ljust orangebrun med en ögonfläck i nära spetsen. Bakvingens undersida är gråbrun med ett vitt tvärband med 4-5 olikstora ögonfläckar. Kan närmast betraktas som karaktärsart för små skogsängar. Larven lever på gräsarter, möjligen främst bergsslok.

Pärlgräsfjäril (Coenonympha arcania) Framvingeundersidan är ljust orangebrun med en ögonfläck i nära spetsen. Bakvingens undersida är gråbrun med ett vitt tvärband med 4-5 olikstora ögonfläckar.
Kan närmast betraktas som karaktärsart för små skogsängar.
Larven lever på gräsarter, möjligen främst bergsslok.

Pärlgräsfjäril (Coenonympha arcania)

I Sverige är bergslok värdväxt för pärlgräsfjärilen, men vilka övriga värdväxter som utnyttjas i Sverige är inte känt. Bergslok finns på ängen.

Grå vingar med mörkare brett centralt tvärband. Tvärbandet består av flera tvärlinjer och mitten i regel ljusare och grå. Svart streck från framhörnet.

Allmän backmätare. Grå vingar med mörkare brett centralt tvärband. Tvärbandet består av flera tvärlinjer och mitten i regel ljusare och grå. Svart streck från framhörnet.

Allmän backmätare

Mätarnas larver är smala, utan behåring och har endast två bukfötter. Larvernas speciella krypstil, att sträcka fram kroppen, böja den uppåt i en båge och flytta bakbenen fram mot bröstfötterna, har gett fjärilarna dess namn, då de ser ut att mäta sig fram.

Gullris (Solidago virgaurea)

Gullris (Solidago virgaurea)

Gullris, en av de vanligaste växterna är värd för ett 30-tal flertal dagfjärilar.

Mer information om de vanligaste fjärilarna.

Fler bilder från ängen

 

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *