Kommunekolog Katarina Ekestubbe besöker Järfällas värdefullaste torräng

 

Som vi tidigare nämnt så hotas en av Järfällas, kanske den värdefullaste, torrängen av exploatering. För att visa torrängens flora och värden besökte kommunekolog Katarina Ekestubbe den 26 maj ängen och några från Naturskyddsföreningen visade upp lite av dess flora. Alla växter har ännu inte kommit i blom. Ulla Andersson som under mer än under 50 år har glatt sig åt den fina floran och som ibland har räknat upp till 300 nattvioler var med och menade att den får inte exploateras. Förutom Ulla var Claes-Göran Petterson, Inga Martinsson samt Gunnel och Allan Edblom med.

Claes-Göran Pettersson, Inga Martinsson, Katarina Ekestubbe, Gunnel Edblom och Ulla Andersson vid torrängen

Claes-Göran Pettersson, Inga Martinsson, Katarina Ekestubbe, Gunnel Edblom och Ulla Andersson vid torrängen

Torrängen och hotet

Söder Rödklintsvägen i Kallhälls Villastad ligger en av Järfällas mest värdefulla torrängar. Vissa år kan det finnas mer än 300 nattvioler samt andra orkidéer. Dessutom finns det rikligt av den vanliga torrängsfloran såsom blåsuga, kattfot, jungfrulin, brudbröd, gökärt, smultron, äkta johannesört, humleblomster samt flera gräs knutna till torrängar.

Vattenfall behöver bygga om transformatorstationen , se nedanstående bild. Torrängen är det öppna området söder stationen där Vattenfall vill placera den nya stationen. Dessutom har kommunen framfört krav på att Rödklintsvägen förlängs för att senare bygga bostäder i området. Se Framtidsbild för Järfälla år 2030.

Ttransformatorstation som den ser ut idag. Ängen i förgrunden.

Ttransformatorstation som den ser ut idag. Ängen i förgrunden.

Citat från PM om Vattenfall Eldistribution AB´s behov runt Kallhälls transformatorstation.

”För att möjliggöra denna förflyttning av transformatorstationen krävs att Vattenfall ges möjlighet att förvärva en yta motsvarande ca 4900 m 2 (ca 87*60 m – 45 graders hörn) från Järfälla kommun söder om dagens stationsyta. Det har i samtal med exploateringsenheten inom Järfälla kommun framkommit önskemål om att en eventuell stationsflytt ska ske på sådant vis att det möjliggör en framtida tillfartsväg till ett nytt bostadsområde som planeras ost/sydost om dagens station. Vidare har kommunen begärt att Vattenfall redovisar vilka konsekvenser den nya stationsplaceringen får utifrån ett buller- och magnetfältsperspektiv”.

Från Naturskyddsföreningen i Järfälla ifrågasätter vi starkt en exploatering av detta område. Tidigare har en kraftledning i Viksjö fått ändrad sträckning på grund av ett 20-tal nattvioler. Vill kommunen arbeta för hållbar utveckling och biologisk mångfald måste torrängen sparas.

Karta Tomteberga 1:2

Karta området kring transformatorstation

Karta området kring transformatorstation

Som framgår av Framtidsbil för Järfälla år 2030 skall området bebyggas med småskalig struktur. Förutom att värdefull åkermark bebyggs kommer gammal tomtmark med en unik flora och värdefulla dungar med inslag av yngre ekar att gå förlorade. Det finns också en gammal sälg och lågor som är betydelsefulla för insekter inom området. Tillsammans med floran är de viktiga för den biologiska mångfalden.

För att hävda området är det viktig att kornas mular kan fortsätta och göra det unika jobbet för att bevara områdets biologiska och kulturella värde. För att korna skall nå torrängen bör den mellanliggande åkern inkluderas och vårt förslag är att området mellan Kallhälls villastad och Molnsätra naturreservat inkluderas i det befintliga Molnsätra naturreservatet. Vi har tidigare från Naturskyddsföreningen i yttrande över Översiktsplanen yrkat på att åkermark i rådande läge med klimatförändringar, växande befolkning och minskande arealer av åkermark, inte skall exploateras.

Ny transformatorstation kan uppföras inom existerande tomt.

Några bilder från ängen nu i maj.

Vi kommer att lägga till nya arter efterhand de blommar. Klicka på en bild så visas bilderna i större format och med lite mer information.

Även omgivningarna är intressanta och värda att bevara.

Klicka på en bild så visas bilderna i större format och med lite mer information.

 

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.