Inventeringen av Stora Ängsnäs gav besked!

Den 16 juni genomförde Eva Grönlund en inventering av ängen som hotas av en transformatorstation och bebyggelse. Över 90 arter hittade vi och många typiska ängsväxter. Artlista Rödklintvägen Idag har ängen en blomsterprakt utan like, med nattviol, tjärblomster, brudbröd, vitmåra, jungfrulin, darrgräs mm. Vissa år kan det förekomma över 300 nattvioler. Tidigare i vår har blåsuga […]

Läs mer

Kommunstyrelsen tar beslut om tillägg till Översiktsplan Barkarbystaden

Den 15 juni tar kommunstyrelsen beslut om hur den nya Barkarbystaden skall utformas. Beslut tas att ”Program för Barkarbystaden – tillägg till den fördjupade översiktsplanen” skall skickas på samråd. Kartan ovan visar den nya omfattningen. Av beslutsunderlaget framgår att ”Programmet med dess text och beskrivningar ska fungera som ett tillägg till FÖP:en. Plankartan ersätts med en […]

Läs mer

Inventeringen gav besked – Järfällas värdefullaste ängsmark hotas av transformatorstationsflytt

Eva Grönlund har gjort en översiktlig inventering av ängen söder Rödklintsvägen i Kallhäll, Stora Ängsnäs. Under ett par timmar hittade vi över 80 olika arter. Många karaktäristiska ängsblommor finns; brudbröd, jungfrulin, tjärblomster, blåsuga, natt och dag, kovall m fl. förekommer rikligt. Den fridlysta nattviolen finns vissa år i flera hundra exemplar. Eva som har lång erfarenhet […]

Läs mer

Järfälla kommun får bakläxa av Länsstyrelsen på detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde

Länsstyrelsen har nu lämnat sina krav på detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde. De kräver en rad åtgärder. Den tyngsta är kravet på mellankommunal samordning där det tydligt skall framgår hur Järvakilens värden och spridningssambandet för barrskog påverkas långsiktigt. Dessutom skall de noggrannare undersök marken samt redovisa bullerpåverkan för berörda områden men också ange en högsta bullernivå vid […]

Läs mer

NaturInfo på Görvälndagen 6/6

Görvälnområdet och NaturInfo var välbesökt under Görvälndagen / nationaldagen. Många familjer hade sökt sig till området för att ha picknick, strosa runt bland marknadsstånden och titta på alla fina uppträdanden bakom slottet. NaturInfo hade öppet som vanligt. Där kunde besökarna bland annat titta på den aktuella utställningen om ekosystemtjänster och prata med föreningens ordförande Karin […]

Läs mer

Förbundet för Ekoparken (FFE) besöker Järfällas del på Gröna kilarnas dag

Varje år anordnas Gröna kilarnas dag. Förbundet för Ekoparken valde i år att studera den del av Gröna kilarna som sträcker sig från Ulriksdal till Ängsjö i Järfälla kommun. Förbundet består idag av 50 ideella föreningar och bildades för att motverka det stora exploateringshot som fanns, och fortfarande finns, mot områdets natur- och kulturvärden. Med […]

Läs mer