Fagning av Snåltäppan

En liten men tapper skara mötte upp till den årliga fagningen av Snåltäppan. Genom att faga tar vi bort näring från ängen och skapar därigenom bättre förutsättningar för ängens blommor som alla kräver näringsfattig mark. Vi hoppas att den årliga skötseln med fagning och slåtter skall öka den biologiska mångfalden. Inventering av ängen sker också tre gånger per år och intresserade är välkomna till den aktiviteten, se Vårprogram 2015 .

Inventering av Snåltäppan (Foto: Allan Edblom)

Inventering av Snåltäppan (Foto: Allan Edblom)

Ängen kommer om en till två veckor att vara fylld med gullvivor och den första tittade fram. Kerstin Rönnlund, bilen nedan, är ivrig förespråkare för att skapa bättre miljöer för våra fjärilar och insekter. Dessutom odlar hon fjärilar så några kanske blir utplacerade vid Snåltäppan.

Efter fagning smakar fikat gott. (Foto: Kennet Andersson)

Efter fagning smakar fikat gott. (Foto: Kennet Andersson)

Årets första gullviva. (foto: Kennet Andersson)

Årets första gullviva. (Foto: Kennet Andersson)

 

Lövet räfsas ihop av Kerstin Rönnlund (Foto: Kennet Andersson)

Lövet räfsas ihop av Kerstin Rönnlund (Foto: Kennet Andersson)

Tyvärr har buskörning med bil skett och de käppar som markerat inventeringsrutorna är borta. Vi hoppas att kunna restaurera inventeringsrutorna eftersom vi för ett bra resultat av inventeringarna är beroende av att inventeringen sker på samma plats vid varje tillfälle.

Buskörning Snåltäppan (Källa Mitt i Järfälla)

Buskörning Snåltäppan (Källa Mitt i Järfälla)

Katarina informerade om att kommunen längs vägen mot Görvälns slott, väster Snåltäppan, kommer att så in de gamla åkerogräsen blåklint och kornvallmo.

Kornvallmo, vacker men ändå ett åkerogräs (Foto: Allan Edblom)

Kornvallmo, vacker men ändå ett åkerogräs (Foto: Allan Edblom)

 

 

 

 

 

 

 

 

Blåklint - tidigare ett besvärligt åkerogräs. (Foto: Allan Edblom)

Blåklint – tidigare ett besvärligt åkerogräs. (Foto: Allan Edblom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *