Naturskyddsföreningens synpunkter på Stäkets verksamhetsområde

Bakgrund För att bygga mera bostäder i lägen med bra kommunikationer, t ex. Veddesta, föreslår kommunen att ett verksamhetsområde inrätta längs Rotebroleden, tidigare kallat U2, nu Stäkets verksamhetsområde. Förslaget har varit ute på samråd och kommunen har nu tagit fram den detaljplan som politikerna skall ta ställning till. Våra synpunkter från tidigare samråd har inte beaktas varför vi […]

Läs mer

Fagning av Snåltäppan

En liten men tapper skara mötte upp till den årliga fagningen av Snåltäppan. Genom att faga tar vi bort näring från ängen och skapar därigenom bättre förutsättningar för ängens blommor som alla kräver näringsfattig mark. Vi hoppas att den årliga skötseln med fagning och slåtter skall öka den biologiska mångfalden. Inventering av ängen sker också […]

Läs mer

Kraftig exploatering skapar bostadsbrist

Den ökade bebyggelsen, förtätning av bebyggelse i viktiga spridningssamband t ex. Almarevägen samt etableringen av Stäkets industriområde skapar bostadsbrist för fåglarna. Erik Sandström, medlem i Naturskyddsföreningen (SNF) och en stor naturvän har byggt c:a 150 holkar. Vi har också med hans hjälp haft byggdagar för Natursnokarna som är SNF ungdomsverksamhet. Vi har satt upp holkar vid […]

Läs mer

Vårkollen – 30 april och 1 maj

Hur långt har våren kommit hos dig?  Delta i Vårkollen under Valborg (30 april – 1 maj). Med Vårkollen vill vi ta reda på hur långt björkar, blåsippor, hägg, sälg, tussilago och vitsippor har kommit i landet. Hjälp oss uppmärksamma att vårens ankomst är så mycket mer än de allra första vårtecknen, att våren ser väldigt olika ut i olika […]

Läs mer

Fagning av snåltäppan 15 april

Tillsammans med Järfälla kommun och Järfälla hembygdsförening sköter vi Snåltäppan. Detta är ett direkt bidrag till förverkligandet av biologisk mångfald och samtidigt en trevlig aktivitet för alla åldrar. Slåtterängen är Sveriges arttätaste och artrikaste markslag, tillsammans med naturbetesmarken. En äng kan hysa upp till 50 olika arter av gräs och örter per kvadratmeter. Därtill finns […]

Läs mer

Nu har NaturInfo öppnat

  Nu har NaturInfo öppnat för säsongen! I parken vid Görvälns slott ner mot vattnet ligger Naturskyddsföreningens NaturInfo inrymt i slottets gamla tvättstuga. Här arrangerar vi utställningar och informerar i miljöfrågor. För närvarande är det en utställning om ekosystemtjänster: Arter dör ut, bina kämpar för att överleva i en alltmer produktionsinriktad miljö som minskar de småbrutna och […]

Läs mer

Bäverbesök!

Nu har det varit en bäver vid Görväln bara 50 meter norr om parkeringen från slottet. Vi kan inte veta säkert med det borde inte vara ett aprilskämt, se bilder och avgör själv. Stället ligger mycket nära parken vilket medför att platsen inte är särskilt lugnt för bävern. Avsaknaden på rinnande vatten kan också påverka […]

Läs mer