Permakultur, vad är det?

Den 22 januari 2015 hade Naturskyddsföreningen i Järfälla en programpunkt där vi bjudit in Maria Svennbeck att prata om permakultur. Grundtanken bakom permakultur är att odla med hållbara odlingsmetoder. Dagens jordbruk är storskaligt och kemikalieintensivt och många gånger ensidig odling av ett fåtal grödor. Grundfilosofin inom permakulturen vilar på tre etiska principer som genomsyrar allt […]

Läs mer