Anmäl dig till studiecirkel i avfall

Källsorteringens grunder

Källsorteringens grunder

Vi i Naturskyddsföreningen i Järfälla startar en studiecirkel i Avfall som resurs i det uthålliga samhället. Studiecirkeln börjar i mitten oktober i någon av ABF:s lokaler ( datum och tider samt lokaler kommer att meddelas senare.)

Studiecirkeln om Avfallet som resurs i kretsloppet börjar tisdag den 4 nov. kl 18.00-20.15 Riddaplatsen 36. 6tr. ABF

Världens välstånd växer och sprids. Det gör också sopbergen, som hotar hälsa,natur,klimat och fortsatta framsteg.

Sverige har visat att omställning från evig deponi till återvinning är möjlig, med utvecklingen står still sedan 10 år.

Export av hållbara lösningar har misslyckats. Sveriges import av avfall som bränns upp ökar istället.

Därmed slipper andra återvinna eller- ännu värre- kan fortsätta tillverka alltmer som kastas bort. 

Boken som har titeln SMARTA SOPOR kommer att vägleda deltagarna i studiecirkeln med kunskaper i återvinning,pekar ut problem och ger visionära lösningar och med deltagarnas egna erfarenheter med avfallssortering hemma i Järfälla och andra kommuner i Sverige. 

Politikerna måste våga stå emot särintressen och slöseri. Stora pengar och ännu större värden står på spel. Med ny teknik och smarta tjänster kan sophanteringen bli enklare för hushåll och företag. 

DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT! 

För Info paul.merkland@comhem.se mobil 0735047891

Dela

Kommentera

One thought on “Anmäl dig till studiecirkel i avfall

  1. Studiecirkeln om Avfallet som resurs i kretsloppet börjar tisdag den 4 nov. kl 18.00-20.15 Riddaplatsen 36. 6tr. ABF
    Paul Merkland 0735047891

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *