Anmäl dig till studiecirkel i avfall

Vi i Naturskyddsföreningen i Järfälla startar en studiecirkel i Avfall som resurs i det uthålliga samhället. Studiecirkeln börjar i mitten oktober i någon av ABF:s lokaler ( datum och tider samt lokaler kommer att meddelas senare.) Studiecirkeln om Avfallet som resurs i kretsloppet börjar tisdag den 4 nov. kl 18.00-20.15 Riddaplatsen 36. 6tr. ABF Världens […]

Läs mer

Föreläsning om matproduktion 26 aug. – närodlat eller ekologiskt och andra spännande frågor

Föreläsningen hålls av Elin Röös – forskare från SLU – och hon kommer att ta upp frågor som nog många ställer sig när det gäller matproduktion, t ex frågan om närodlat eller ekologiskt? Föreläsning är ett led i projektet Klmatsmarta Järfällabor som nu har ett tema om mat och dess klimapåverkan. Föreläningen är öppen för […]

Läs mer