2014-07-02 Synpunkter på detaljplan Kallhäll centrum

Översiktsbild nya Kallhäll centrum

Översiktsbild nya Kallhäll centrum

 

Detaljplanen för Kallhäll centrum har varit ute på samråd från 5 maj till 7 juli. Planförslaget ger bl.a. förutsättningar för ca 300 nya lägenheter samt en ny byggnad för Folkets hus.

Naturskyddsföreningen har lämnat synpunkter som stöder en förnyelse av centrumet. Vi har också påpekat att bilen tillåts att ta för stor plats. Stora ytor avsätts för bilparkeringar i ett så utsökt läge. Det fina läget intill Görvälns naturresevat med nyckelbiotoperna kring Bolinderberget som ligger ett hundratal meter från centrumet bör poängteras för att locka människor med intresse för natur och hålbar utveckling. För att minska behovet föreslår vi att bilpooler inrättas och förutsättningar för parkeringar till dessa stöds. Flexibla lösningar för bilparkeringar måste analyseras och avvägas. Med obegränsade parkeringsmöjligheter vid Barkarby handelsplats måste det finnas tillräckligt med parkeringsplatser för besökande så att de inte åker till Barkarby i stället och handlar med sämre underlag till ett livskraftigt centrum som följd.

Vi förslår också att antalet cykelparkeringsplatser ses över och att cykelvägarna förbättras. Här kan du läsa mera om våra synpunkter Kallhäll centrum.

 

 

 

 

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *