2014-06-05 Ny utställning om ekosystemtjänster i NaturInfo

Skylt till NaturInfoUtställningen om Ekosystemtjänster öppnar på Nationaldagen kl 12:00. Den kommer sedan att vara öppen när NaturInfo är öppet, lör- och söndagar – vår och höst.

Arter dör ut, bina kämpar för att överleva i en alltmer produktionsinriktad miljö som minskar de småbrutna och artrika miljöer som bina behöver. Vi försöker beskriva vad ekosystemtjänster är och besvara varför den biologiska mångfalden minskar. Vilken betydelse har de och vilka hot finns? Hur påverkas de av den kraftiga expansionen som Järfälla står inför och som redovisas i den nyligen antagna Översiktsplanen? Regeringen har också tillsatt en utredning för att synligöra ekosystemtjänster och där syftet är att ta med dem i flera beslut på olika nivåer.

Välkomna till NaturInfo!

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *