2014-06-05 Ny utställning om ekosystemtjänster i NaturInfo

Utställningen om Ekosystemtjänster öppnar på Nationaldagen kl 12:00. Den kommer sedan att vara öppen när NaturInfo är öppet, lör- och söndagar – vår och höst. Arter dör ut, bina kämpar för att överleva i en alltmer produktionsinriktad miljö som minskar de småbrutna och artrika miljöer som bina behöver. Vi försöker beskriva vad ekosystemtjänster är och besvara […]

Läs mer