2014-03-11 Ny cykelplan antogs av kommunstyrelsen

En ny cykelplan

Huvudcykelnät i Järfälla

Huvudcykelnät i Järfälla

har antagits av kommunstyrelsen. Det är en omfattande plan på 66 sidor och målet är att cykeltrafikens andel av totalt resande ska öka från dagens andel på cirka 5 % till 20 % år 2030.

För att nå det övergripande målet har sex stycken målområden formulerats, som tillsammans ska bidra till ett ökat cyklande:

  • ·         Cykelnätet är attraktivt och stimulerar till cykling
  • ·         Kommunen prioriterar och uppmuntrar cykling
  • ·         Cykelnätet är sammanhängande, gent och bekvämt
  • ·         Att cykla i Järfälla är tryggt och säkert
  • ·         Servicen för cyklisten är god och gäller hela resan
  • ·         Cykelnätet håller hög kvalitet året om

Åtgärderna har kostnadsberäknats och prioriterats efter tre tidshorisonter (2014-2016, 2017-2020 och 2021-2030) beroende på när de ska vara genomförda. Prioriteringsordningen kommer från cykelstrategins tankar om att Järfälla bl. a behöver arbeta med både fysiska infrastrukturåtgärder och beteendepåverkande åtgärder för att nå det övergripande målet om en kraftigt ökad andel cyklister. Den årliga investeringskostnaden för åtgärdsplanen varierar mellan 7,1 och 7,7 miljoner kronor, beroende på tidshorisont.

Här beskrivs vinterväghållning av cykelvägar.

Reseplaneraren är också uppdaterad. Här får du förslag på lämplig cykelväg mellan olika platser.

Vinterväghållning cykelvägar

Vinterväghållning cykelvägar

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *