2014-02-18 Karin Hanze ny ordförande i Järfällakretsen

Karin Hanze ny ordförande

Karin Hanze ny ordförandeVid kretsårsstämman valdes Karin Hanze till nya ordförande efter Ingemar Karlsson. Susanne Dyrhage och Tomas Wahlund är nya ledamöter i styrelsen. Susanne är intresserad av att vi använder mera miljövänliga produkter och minskar kemikalieanvändningen. Tomas är intresserad av vindkraft och solenergi vilket passar in vårt arbete med att minska fossilt bränsle. Riks tema för året och årsboken kommer också att handla om solenergi.

Övriga i styrelsen är Paul Merkland, Per Lundblad, Eva Lundqvist och Allan Edblom

Mir Grebäck von Melen är suppleant i styrelsen och ansvarar tillsammans med Allan Edblom för vår nya hemsida.

Stadgar SNF 2014

Verksamhetsplanen godkändes efter ett par justeringar.

Förslag på verksamhetens inriktning 2014

Under 2014 skall Naturskyddsföreningen i Järfälla:

 • värva och ta hand om nya medlemmar samt öka antalet medlemmar som aktivt deltar i föreningens verksamhet.
 • genomföra ett program som tilltalar medlemmar och allmänhet och som omfattar exkursioner och föredrag mm. Två programblad, höst och vår skall tryckas
 • etablera nya hemsidan för att i större utsträckning fungera som nyhetskanal och kommunikation med medlemmar och intresserade. Använda e-post för att påminna och informera om aktiviteter.
 • om möjligt arrangera Miljövänliga veckan enligt Riks anvisningar
 • tillsammans med Järfälla kommun och Hembygdsföreningen ordna med fagning, inventering och slåtter av Snåltäppan utmed vägen till Görväln.
 • driva och utveckla vårt Naturinfo vid Görvälns slott. Naturinfo skall vara öppet april-juni och augusti-oktober. Kretsen kommer också att fortsätta medverka i kommunens projekt med att göra Görväln mera attraktivt. För ökat öppethållande i juni och augusti skall fler naturinfovärdar om möjligt rekryteras.
 • ta del av Länsförbundets verksamhet genom representanter på Länsstämman och om möjligt medverka i ”De Gröna Kilarnas Dag”  
 • vara representerade på Rikskonferensen antingen genom egen representant eller genom att överlåta vår plats till Länsförbundet
 • upprätthålla våra kontakter med Järfällas politiker och tjänstemän såsom kommunekolog , miljöplanerare och skogsansvarig
 • ta aktiv del i FRIS arbete
 • bevaka och besvara relevanta remisser och planer från Järfälla kommun och andra instanser
 • verka för att en Skogsgrupp kommer igång i kretsen
 • fortsätta att utveckla verksamheten med natursnokarna
 • medverka i Skogen som klassrum. Vi kommer att arbeta med att intressera flera skolor för konceptet, fördjupning och ev. en picknicklunch för politiker
 • utveckla samarbetet med Svenska för invandrar (SFI); Integrering, naturkunskap och visning av våra fina naturområden
 • fortsätta med att lyfta fram klimatfrågorna utifrån de insatser som tidigare gjorts och utifrån den ökade kunskap som växer fram om klimatförändringarnas konsekvenser.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *