2014-02-10 Naturskyddsföreningen lämnar in synpunkter på Översiktsplanen

ÖP - nu till 2030. Utställningshandling

ÖP – nu till 2030. Utställningshandling

Utställningshandling för Översiktplanen har varit ute på remiss och sista datum för synpunkter var den 10 februari. Om man läser igenom Samrådshandlingen så ser man att partierna har olika åsikter om hur våra gröna områden skall utvecklas. Av kommunstyrelseförvaltningens kommentarer framgår:

Förvaltningen är medveten om de juridiska svårigheterna med att ompröva/upphäva naturreservats gränser. I det fall bebyggelse i reservat föreslås, måste detta kunna motiveras med särskilda skäl samt kompenseras. Eventuellt bostadsbyggande i eller i närheten av naturområden bör göras med stor hänsyn till de naturvärden som finns här, oavsett om det är naturreservat eller inte.

Ny bebyggelse vid Sandudden avses inte att föreslås i utställningshandlingen. Planen kommer att utformas för att stödja en eventuell kommande omprövning av naturreservatens avgränsning och föreskrifter. Planen avser inte att föreslå att den totala ytan naturreservat ökar i Järfälla. Däremot föreslås Igelbäcken och häradsallmänningen värnas med rekommendationer i planen. Utveckling i anslutning till Bolinderberget kommer att studeras djupare i det fortsatta arbetet.

För närvarande finns inte stöd för dessa synpunkter i kommunfullmäktige utan vi kan förvänta oss beroende på hur majoriteten förändras nya försök att exploatera inom naturreservatet.

 Vi har fokuserat på hållbarhet i våra synpunkter och förordat att kommunen använder sig av ett begrepp där vi betonar vikten av vi i all planering håller oss inom de ekologiska systemens gränser som utgör grunder för vår välfärd. Därför måste vi lära oss ekosystemens tjänster,  och betona vikten av att spridningssambanden mellan naturreservaten bibehålls och utvecklas . Vi är också emot den planerade bebyggelsen mellan Stäket och Ängsjö. Synpunkter utställningshandling Översiktsplan 2014-02-10

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.