2014-02-22 Natursnokarna i samarbete med IKEA

IKEA vill uppmuntra sina kunder att vistas oftare i naturen och har därför valt att stödja Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna. Verksamheten är unik eftersom föräldrar och barn tillsammans deltar i aktiviteterna som leds av utbildade pedagoger i naturen. Mer information om samarbetet med IKEA. I lördags fick vi möjlighet att visa upp vår verksamhet […]

Läs mer

2014-02-19 Inte bara honung

Naturskyddsföreningen Sigtuna tillsammans med Sigtunastiftelsen visade dokumentären ”Inte bara honung” eller ”More than honey” som originaltiteln heter. I filmen diskuteras orsakerna till kollapsen av flera bisamhällen, särskilt i USA men även i Sverige vilket framgår nedan. Enlig Dagens eko har vart femte svenskt honungsbi strukit med 2013 på grund av den kalla våren. Vilket i […]

Läs mer

2014-02-19 Strategiskt miljöarbete i Järfälla

Den 3 mars kl 19:00 kommer miljöplanerare Jenny Ångman att presenterar det strategiska miljöarbetet i Järfälla, som berör bl.a. översiktsplanen, certifiering av stadsdelar, miljöplanen och klimatsmarta Järfällabor. Järfälla har höga ambitioner när det gäller klimat och miljö. I Miljöplanens övergripande mål anges att ”Järfälla strävar efter att erbjuda länets bästa förutsättningar för hållbar utveckling för […]

Läs mer

2014-02-18 Karin Hanze ny ordförande i Järfällakretsen

Karin Hanze ny ordförandeVid kretsårsstämman valdes Karin Hanze till nya ordförande efter Ingemar Karlsson. Susanne Dyrhage och Tomas Wahlund är nya ledamöter i styrelsen. Susanne är intresserad av att vi använder mera miljövänliga produkter och minskar kemikalieanvändningen. Tomas är intresserad av vindkraft och solenergi vilket passar in vårt arbete med att minska fossilt bränsle. Riks […]

Läs mer

2014-02-18 Inför valet 2014

Valet 2014 närmar sig med stormsteg. Det är ett sk supervalår, både val till EU och riksdag, landsting och kommun. Inför valet 2010 gjorde vi en Valenkät 2010 . Vi avser att följa upp den och göra en ny tillsammans med ”Klimatsmarta Järfällabor”. Det hela avslutas med en debatt i slutet av augusti, början av […]

Läs mer

2014-02-11 Nonsens att reservat orsakar bostadsbrist

Appropå ”Kajer mot det gröna” vars syfte är att bygga och knapra på naturreservaten utan att konflikter uppstår så kom Handelskammaren med ett inlägg i debatten och länsförbundet i Stockholm replikerade: Att naturreservaten i Stockholmsregionen ligger bakom dagens bostadsbrist är rent nonsens. Det finns massvis med byggbar mark utanför nuvarande och planerade reservat. Det säger […]

Läs mer

2014-02-10 Naturskyddsföreningen lämnar in synpunkter på Översiktsplanen

Utställningshandling för Översiktplanen har varit ute på remiss och sista datum för synpunkter var den 10 februari. Om man läser igenom Samrådshandlingen så ser man att partierna har olika åsikter om hur våra gröna områden skall utvecklas. Av kommunstyrelseförvaltningens kommentarer framgår: Förvaltningen är medveten om de juridiska svårigheterna med att ompröva/upphäva naturreservats gränser. I det […]

Läs mer