Översiktplanen ute på utställning

Samrådsredogörelse ÖP Järfälla

Samrådsredogörelse ÖP Järfälla

Under tiden 27 november till 10 februari 2014 är Översiktsplanen ute på utställning. Utställning är den sista chansen att lämna synpunkter innan planen fastställs vilket kommer att ske före valet. Naturskyddsföreningen har tidigare lämnat synpunkter och dessa har kommenterats i ”Samrådsredogörelsen ÖP Järfälla – nu till 2030”.

Vi kommer att lämna in våra synpunkter på utställningen. Har du synpunkter hör av dig till styrelsen

styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se

.

Dela

Kommentera

2 thoughts on “Översiktplanen ute på utställning

 1. Jag har med intresse följt Natuskyddsföreningens inlägg ang. U2-området kring Rotebroleden och vill gärna göra följande tillägg:

  I kommunens översiktsplan ”Järfälla nu till 2030” kan man också se att kommunen planerar att bygga en bilväg från den planerade viadukten (nära Go-kart-banan) genom skogen fram till Uddnäsvägen (nära Ängsjövägen).
  Denna bilväg kommer att skära av en stor del av den sk gröna Järvakilen som sträcker sig från E 18 upp och förbi Ängsjö friluftsområde. Den kommer också att gå igenom det fina Knalleboda-område med enorma tallar, som är över 200 år gamla. Detta område beskrevs för en del år sedan i ”Sveriges Natur” i en stor artikel som berättade om gamla skyddsvärda skogar i Stockholmsområdet. Dessutom kommer den att skära igenom flera motions- gångstigar, Upplandsleden mm.
  Jag hoppas att det går att stoppa dessa planer på bilvägar som söndra skogsområden. Man borde i möjligaste mån placera bilvägar längs med motorleder som redan är kraftigt bullerstörda; Rotebroleden och E18 t.ex.
  Med vänlig hälsning
  Sören Christiansen
  Medlem 30097686

 2. Tack för dina kommentarer. Jag håller med dig. Vi hade en vanding i området för ett par år sedan och det är många nyckelbiotoper i området. Det går en sklijelinje mellan partierna när det gäller bebyggelse. Vi har i våra senaste synpunkter tagit upp det olämpliga i att bygga i strandskyddat område. De skäl som framförs för att bygga förutom att det aqntagligen går att sälja dyra villor där är att man vill ordna kommunalt avlopp till Lund, bygga så att det finns underlag för busstrafik och underlätta för beswökare till Ängsjö.
  Vi kommer att inför valet följa upp tidigare valenkät och göra en nya samat bjuda in till politkerdebatt. Du är välkommen att hjälpa till och formulera de frågor som du tycker är viktiga. För förra enkäten se inlägget om inför valet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *