Nytt Naturum vid Bruket?

I Järfälla visar vägen nr 1 2014 redovisas Mälarpromenaden, en två mil lång promenadväg längs Mälarstranden från Stäket till Stockholmsgränsen i söder. Där finns redovisat ett Naturum i Brukets gård. Är det en konkurrent till NaturInfo eller skall NaturInfo flyttas till Bruket? Synpunkter?

Läs mer

Översiktplanen ute på utställning

Under tiden 27 november till 10 februari 2014 är Översiktsplanen ute på utställning. Utställning är den sista chansen att lämna synpunkter innan planen fastställs vilket kommer att ske före valet. Naturskyddsföreningen har tidigare lämnat synpunkter och dessa har kommenterats i ”Samrådsredogörelsen ÖP Järfälla – nu till 2030”. Vi kommer att lämna in våra synpunkter på […]

Läs mer

Järfälla kommun har utsett de familjer som skall delta i projektet ”Klimatsmarta Järfällabor”

I projektet ”Klimatsmarta Järfällabor” har nu 10 deltagare utsetts. På projektets hemsida kan du läsa mera. Från Naturskyddsföreningen deltar bl. a Syskonen Grebäck von Melen som deltar är också medlemmar i Naturskyddsföreningen. Vi önskar deltagarna lycka till och du som inte var med och lyssnade till Pär Holmgrens föreläsning om ”Klimatet” i början av december […]

Läs mer