Länsstyrelsen föreslår att Järvafältet blir Kunglig Nationalstadspark

I det förslag som Länsstyrelsen nu skickar på remiss föreslås att tre nya områden i Stockholms län pekas ut som riksintressen för friluftslivet, däribland Järvafältet. Områden av riksintresse för friluftslivet skyddas enligt miljöbalken. Det är områden som är särskilt värdefulla för friluftslivet och som ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden.

Utökat skydd sk riksintresse

Karta över Järvafältet – kungliga nationalstadsparken

Av kartan ovan framgår att hela området från Djurgården till Rotebroleden föreslås bli Järvafältet – Kunglig Nationalstadspark. Vi skall lämna våra ev. synpunkter senast den 19 nov. Gränserna för den nya Nationalstadsparken är grovt inritade men det ser ut som om ett område vid Igelbäcken skall inkluderas. Jag tycker även att området mot Rodebroleden bör ingå för att stärka den svaga länk som passagen över Rotebroleden innebär.

Synpunkter?

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *