Kommunen knaprar på grönområden

 

Stadsvillor Berghem

Den s k Berghemsskogen skall bebyggas med stadsvillor. I det pågående detaljplanearbetet beskrivs det

”En ny detaljplan har tagits fram för ett befintligt villaområde i Berghem. Syftet är att ersätta den gällande detaljplanen för området med en ny detaljplan med planbestämmelser som är anpassade till dagens situation och hur utvecklingen av bebyggelsen i området ska ske med dagens förutsättningar. I den sydvästra delen av planområdet föreslås kompletterande bebyggelse, exempelvis i form av stadsvillor. Med stadsvillor avses flerbostadshus i småskalig form”.

I sammanställningen över detaljplan Berghem finns en naturvärdesinventering, som pekar på höga naturvärden.

Från detaljplanearbetet

 

Från Naturskyddsföreningens sida har vi lämnat Synpunkter Berghemsomradet över den planerade nya bebyggelsen.

Insändare i Mitt i Järfälla om detaljplanen Berghem

Insändare i Mitt i Järfälla om detaljplanen Berghem

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *