Slåtter av Snåltäppan

C:a trettio slåtterintresserade samlades vid Snåltäppan för att slå ängen. Järfälla kommun tillsammans med Hembygds- och Naturskyddsföreningen arrangerade slåtterdagen. Kommunekolog Katarina Ekestubbe berättade om varför vi slår med lie och hoppades att Snåltäppan kommer att utvecklas positivt. Naturskyddsföreningen i Järfälla har även i år genomfört tre inventeringar för att kartlägga nuläget. Maria Elfström redogjorde för […]

Läs mer