Hur vill vi sköta Görvälnreservatet?

Söndag 9 juni 2013 redogjorde kommunekolog Katarina Ekestubbe för den nya skötselplanen av Görvälns naturreservat. Ett naturreservat av stort intresse för kulturhistoria, odlingshistoria, spridningskorridor, kvarvarande biotoper, friluftsliv och rekreation. En omfattande och spännande plan har tagits fram där man går från en beståndsorienterad plan till en plan som mera utgår från hur marken tidigare har använts. Man försöker också att i framförallt i skogsbrynen skapa bestånd med flera ålderskikt.

Efter genomgången besökte vi kommunens sågverk där mat- och bostationer för insekter mm tillverkas för senare utplacering på olika ställen i kommunen.

Därefter vandrade vi bort till den gamla körsbärsträdgården som ligger mellan Solhem och Brukets gård. Ett kraftigt skyfall blev slutpunkten på en intressant beskrivning av planerna för reservatet. Hoppas att kommunen också satsar lite pengar för att realisera planen.

Katarina Ekestubbe berättar om skötselplanen (Foto Allan Edblom)

Mat - och bostation för insekter mm (Foto Allan Edblom)
Mat – och bostation för insekter mm (Foto Allan Edblom)
Den röjda körsbärsträdgården (Foto Allan Edblom)

Den röjda körsbärsträdgården (Foto Allan Edblom)

Det blåser upp till regn (Foto Allan Edblom)

Det blåser upp till regn (Foto Allan Edblom)

Katarina Ekestubbe berättar om skötselplanen (Foto Allan Edblom)

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *