Hur vill vi sköta Görvälnreservatet?

Söndag 9 juni 2013 redogjorde kommunekolog Katarina Ekestubbe för den nya skötselplanen av Görvälns naturreservat. Ett naturreservat av stort intresse för kulturhistoria, odlingshistoria, spridningskorridor, kvarvarande biotoper, friluftsliv och rekreation. En omfattande och spännande plan har tagits fram där man går från en beståndsorienterad plan till en plan som mera utgår från hur marken tidigare har […]

Läs mer